MiNa miljöpedagogik och naturvård

 

 

 

Om MiNa natur AB

 

 

 

Start

Naturvård

- bränning

- projekt

- inventeringar

- naturinformation

Naturskola

Om MiNa natur

Svampar i Halland

MiNa natur startade i början av 1990-talet. I början var uppdragen mest riktade mot naturskola, miljöutbildningar och olika typer av guidningar och löpte under flera år parallellt med andra anställningar. Från 2008 är verksamheten i MiNa min fulla sysselsättning och från 2011 driver jag firman i aktiebolagsform. Verksamheten har utvecklats att även omfatta olika projekt både praktiska sådana, utredningar och skötselplaner. Att få genomföra alla dessa olika typer av uppdrag är fantastiskt roligt och inspirerande.

Som mycket ung gick jag en tvåårig Jordbrukslinje på gymnasiet, dels av intresse och dels av ärftlig belastning. Efter skolan jobbade jag under något års tid som lantarbetare innan biologiintresset blev helt oemotståndligt med kompletteringar och universitetsstudier. Även om det tog lite tid så har det slagit mig mer än en gång hur viktig min erfarenhet av aktivt jord- och skogsbruk är och har varit genom hela mitt yrkesliv. Här finns en av orsakerna till mitt stora intresse för odlingslandskapet.

Publikationer

Arbetslivserfarenhet och utbildning

Företagsfakta


Kill inventerar. Foto: Johanna Börnfors

Betesmark med kor i Svingeltorp. Foto: Kill Persson

Flugbaggar. Foto: Kill Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
minanatur@gmail.com
035-594 63, 0703-21 62 22

MiNa natur
Mastens väg 18
305 64 Gullbrandstorp