MiNa miljöpedagogik och naturvård

 

 

 

Naturskola

 

 

 

Start

Naturvård

- bränning

- projekt

- inventeringar

- naturinformation

Naturskola

Om MiNa natur

Svampar i Halland

Är naturen viktig? Vilka arter behövs? Finns det onyttiga djur? Begreppet biologisk mångfald och aktiviteter kring mångfalden blir allt mer i fokus. Det handlar om vad biologisk mångfald står för, varför mångfalden är viktig och inte minst våra värderingar kring begreppet. MiNa natur AB arbetar med olika typer av undersökningar och elevaktiviteter samt värderingsövningar och naturlekar för att konkretisera detta teoretiska begrepp.

Myskbock. Foto: Kill PerssonJag hjälper också till att planera och genomföra studiedagar för olika lärargrupper, ofta med ett närnaturperspektiv. Det kan handla om hur man hittar naturens pärlor runt knuten och hur man kan använda dessa pärlor i den pedagogiska verksamheten. Allt från stekelbon till undersökningar av sorkarnas hemliga familjeliv efter en snöig vinter kan vara sådant som jag kan visa på och berätta om.

Med min bakgrund på lärarhögskola och ämnesstudier har jag utvecklat en pedagogisk verksamhet kring barn, natur och miljö. Jag har också varit med om att starta och utveckla Naturskolan i Lund. En naturskola har som uppgift att stimulera och stödja skolutveckling inom området naturvetenskap och hållbar utveckling. Undervisningen bedrivs oftast utomhus och i närmiljön.

Strandskata häckar på parkering. Foto: Kill Persson

Kartfjäril. Foto: Kill Persson

Naturvårdare. Foto: Kill Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
minanatur@gmail.com
035-594 63, 0703-21 62 22

MiNa natur
Mastens väg 18
305 64 Gullbrandstorp