MiNa naturpedagogik och naturvård

 

 

 

Information och guidning

 

 

 

Start

Naturvård

- bränning

- projekt

- inventeringar

- naturinformation

Naturskola

Om MiNa natur

Svampar i Halland

Att göra naturen begriplig och läsbar är målet för mitt informationsarbete.
-Varför finns dessa svampar just här?
-Hur gör trollsländan när den äter?
-Vad finns i markernas blommor?

Detta är till synes enkla frågor men vägen till svaren kan ge oss alla en djupare och större förståelse för det levande runt om oss. Att fundera över sådana frågeställningar tillsammans med en grupp är för mig mycket inspirerande och gör informationsmaterialet mer tillgängligt.

Praktiskt handlar mitt arbete med allt från informationsskyltar eller utformningen av olika naturstigar till olika guidningar och exkursioner.

Krypvide. Foto: Kill Persson

Kill guidar. Foto: HG Karlsson

Fröbollar av mosippa. Foto: Kill Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
minanatur@gmail.com
035-594 63, 0703-21 62 22

MiNa natur
Mastens väg 18
305 64 Gullbrandstorp