MiNa miljöpedagogik och naturvård

 

 

 

Publikationer i urval

 

 

 

Start

Naturvård

- bränning

- projekt

- inventering

- naturinformation

Naturskola

Om MiNa natur

Svampar i Halland

Rapporter

Persson, Kill, 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004, Jordbruksverkets rapport 2005:1. Jönköping.

Persson, Kill, 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen, metodbeskrivning. Jordbruksverkets rapport 2005:2. Jönköping.

Larsson, Krister och Kill Persson, 2012. Naturvårdsbränning i gräsmarker, en jämförande studie mellan bete, bränning och slåtter 2010-2012. Länsstyrelsen Jönköpings län/Jordbruksverket.

Örjan, Fritz, Jessica Gunnarsson, Krister Larsson och Kill Persson, 2012. Skötsel gynnar biologisk mångfald på kustnära sandmarker. Meddelande 2012:14. Halmstad: Länsstyrelsen i Hallands län.
 

Artiklar

Pleijel, H. och Persson, Kill, 2008. I sanden på stranden - svampar längs Laholmsbuktens dyner. Svensk Mykologisk Tidskrift, 2008:2

Persson, Kill, 2007. Betesmarker i Sverige – biologiskt kulturarv att förvalta. Nordisk Bygd nr 18. Nordiska Förbundet för Kulturlandskap.
 

Böcker och fältguider

Malmberg, Claes , Anders Olsson och Kill Persson, 1992. Myllrande Mångfald – att undersöka biologisk mångfald. Stockholm: Naturskyddsföreningen.

Bergelin, Kerstin och Kill Persson, 2012. Ängssvampar, en fältguide. Mykologiska publikationer 4. Göteborg: Sveriges Mykologiska Förening

Johansson, Stina och Kill Persson, 1996. Tips för natursnokar: att upptäcka naturen med barn. Stockholm: Naturskyddsföreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
minanatur@gmail.com
035-594 63, 0703-21 62 22

MiNa natur
Mastens väg 18
305 64 Gullbrandstorp