MiNa miljöpedagogik och naturvård

 

 

 

Naturvård

 

 

 

Start

Naturvård

- bränning

- projekt

- inventeringar

- naturinformation

Naturskola

Om MiNa natur

Svampar i Halland

MiNa natur arbetar med allt från naturvårdsbränning, operativ planering för olika naturvårdsprojekt till naturvärdesinventeringar och skötselplaner för skyddade områden. Givetvis genomför jag även rena artinventeringar och olika typer av biologisk uppföljning. Jag gör också informationsskyltar och naturstigar tillsammans med  andra konsulter.

Jag kan även delta som länk mellan beställare, myndigheter och andra intressegrupper i projekt som påverkar naturen. En sådan länk fungerar som ”olja i maskineriet” och ser till att allas motiv och åsikter görs begripliga för alla berörda. Möten som hålls i en positiv anda, där alla får komma till tals, är ofta mer framgångsrika.

Erfarenheter av myndigheter har jag från länsstyrelsen i Halland och Jordbruksverket. Där arbetade jag främst med odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Som exempel var jag projektledare för den nationella ängs- och betesmarksinventeringen.

Grevie backar hålls öppna med betesjur. Foto: Kill Persson

Kill leder en naturvårdsbränning. Foto:

Passning av brand. Foto: Kill Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
minanatur@gmail.com
035-594 63, 0703-21 62 22

MiNa natur
Mastens väg 18
305 64 Gullbrandstorp