MiNa miljöpedagogik och naturvård

 

 

 

Inventeringar

 

 

 

Start

Naturvård

- bränning

- projekt

- inventeringar

- naturinformation

Naturskola

Om MiNa natur

Svampar i Halland

Behovet av större kunskap om olika platsers natur- och kulturvärden är stort och MiNa natur AB kan bidra med inventeringar och annan informationsinsamling, till exempel skötselplaner för naturreservat och åtgärdsplaner för andra naturområden.

Jag tar fram naturvärdesinventeringar, NVI, som beskriver naturvärdena i särskilda områden till exempel inför en exploatering. Syftet är att hitta och geografiskt avgränsa områden som är av positiv betydelse för biologisk mångfald. För att kvalitetssäkra NVI, och även underlätta inför upphandlingar, finns en nationell standard (SS 199000:2014).

Även andra moment som hör ihop med miljökonsekvensbeskrivningar kan jag utföra.

Jag kan även hjälpa till med fågel-, växt- och svampinventeringar. Ett exempel redovisas i Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län.

Kill ute och invneterar. Foto: Jessika Gunnarsson

Vårsidenbi. Foto: Kill Persson

Fältgentiana. Foto: Gessika Gunnarsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
minanatur@gmail.com
035-594 63, 0703-21 62 22

MiNa natur
Mastens väg 18
305 64 Gullbrandstorp