MiNa miljöpedagogik och naturvård

 

 

 

Välkommen till MiNa

 

 

 

Start

Naturvård

- bränning

- projekt

- inventeringar

- naturinformation

Naturskola

Om MiNa natur

Svampar i Halland

MiNa natur AB är ett konsultföretag inom naturvård och naturskolepedagogik. Jag som driver företaget heter Kill Persson och är biolog, författare och naturguide. Jag har lång och gedigen erfarenhet inom området.

Inom grön naturvård planerar och genomför jag naturvårdsbränningar och restaureringsprojekt. Jag skriver skötselplaner samt planerar och följer upp olika skötselinsatser. Jag organiserar och leder artinventeringar och har god kännedom om växter, fåglar och svamp. Jag genomför även naturvärdesinventeringar som underlag i fysisk planering och miljökonsekvensbeskrivningar.

Med pedagogiska förtecken producerar jag naturinformation som skyltar, foldrar och naturstigar. Jag leder även olika guidade turer och håller föredrag med olika tema och finns med i ett nätverk av naturvägledare.

I skolan kan jag vara med och planera och genomföra olika naturaktiviteter, både för lärare och elever.

Mina kunder är privatpersoner, företag, skolor, länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter.

Kill Persson. Foto: Johanna Börnfors

Backsippa. Foto: Kill Persson

Vanlig groda. Foto: Kill Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
minanatur@gmail.com
035-594 63, 0703-21 62 22

MiNa natur
Mastens väg 18
305 64 Gullbrandstorp